Uvjeti i pravila korištenja

Uvjeti korištenja- AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Ovim uvjetima korištenja (u nastavku: Uvjeti korištenja) je vlasništvo fizične osobe- MAKINA.COM.HR. i je nekomercialni oglasnik, uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranica, (uključujući pripadajuće aplikacije za mobilne uređaje) (u nastavku: Web stranice) u vlasništvu AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR. Uvjeti korištenja na odgovarajući način primjenjuju se i na sva tiskana izdanja AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja Web stranica i tiskanih izdanja AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR- Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Sadržaj Web stranica AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Web stranice predstavljaju online platformu koja omogućuje javnu objavu i pretraživanje auto oglasa te povezivanje korisnika. Korisnik je svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranicama i/ili koristi bilo koje sadržaje dostupne na Web stranicama, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte.

Korištenje Web stranica AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web stranica, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Web stranica moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web stranica.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranica.


Postupak registracije AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Korištenje pojedinih sadržaja Web stranica moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web stranica, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

Podaci o korisničkom računu AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Svi korisnici Web stranica dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe.

Obveze korisnika AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Svi korisnici Web stranica i tiskanih izdanja, uključujući oglašivače, dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web stranica.

Sadržaj oglasa AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Svi oglasi objavljeni na Web stranicama i u tiskanim izdanjima, kao i svi podaci u njima sadržani, dolaze isključivo od oglašivača, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih i bilo kojih podataka. Također, oglašivač je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i njegovog sadržaja, uključujući, ali se ne ograničavajući na odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja pojedinog predmeta i/ili usluge.

U skladu sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09) zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.

U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Društvo nije odgovorno za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovorno za sadržaj pohranjenih podataka.

Također, na Web stranicama nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web stranica. Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.

Društvo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog Auto oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja.


Isključenje odgovornosti AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR nije sudionik pravnih poslova koji se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web stranicama i tiskanim izdanjima i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranica ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranica.

U pogledu oglasa objavljenih na Web stranicama i tiskanim izdanjima, AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR ne jamči:

točnost, istinitost i potpunost oglasa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i zakonitost ponuđenih proizvoda i/ili usluga;
točnost, istinitost i potpunost podataka o oglašivačima i korisnicima;
poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima za nuđenje i prodaju proizvoda i/ili usluga od strane oglašivača.

Nadalje, AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR ne jamči:

da na Web stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;
da sadržaj na Web stranicama neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.
AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranica ili tiskanih izdanja uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.


Korisnik je dužan AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

Ograničenje uporabe Web stranica AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

 AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranica svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR će osobito onemogućiti korištenje Web stranica korisnicima koji:

kopiraju sadržaje objavljene na Web stranicama te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način;
ne pruže točne, istinite i potpune podatke;
izravno ili neizravno kontaktiraju korisnike Web stranica, uključujući oglašivače, u cilju nuđenja usluga oglašavanja putem drugog medija ili na drugi način.

Zaštita osobnih podataka AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Prava koja se odnose na Web stranice i tiskana izdanja (uključujući i domenu) pripadaju isključivo AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranica i tiskanih izdanja osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR, niti je dozvoljeno kopirati njihov sadržaj u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR.

Dostupnost oglasa AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Oglašivači su izričito suglasni da AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na Web stranicama koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR, kao i  na društvenim mrežama. Također, oglase objavljene u svim tiskanim i internetskim izdanjima AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR i je ovlašteno bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, objaviti na Web stranicama.

Marketing AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz oglas.

Objava Uvjeta korištenja AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web stranicama te su dostupni u poslovnicama AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR.

Promjene Uvjeta korištenja AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web stranice, tiskana izdanja i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranicama. Korištenjem Web stranica, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

Prava potrošača AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte podrska@makina.com.hr. AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Korisnici potrošači su ovlašteni jednostrano raskinut ugovor s AUTO OGLASNIK- MAKINA.COM.HR gašenjem svojeg korisničkog računa. U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

Potražite grad ili ga odaberite s popisa